เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว
บทความ

คณะสงฆ์ในการปกครอง
 

คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย

(15/06/2012 20:27) อ่าน 1047 ครั้ง
พระครูโอภาสธรรมกิตติ์ เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง    ...
 
 

คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่

(10/01/2013 09:29) อ่าน 1602 ครั้ง
พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม พระครูสิริบุญเขต ...
 
 

คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว

(10/01/2013 09:28) อ่าน 1889 ครั้ง
พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ เจ้าคณะตำบลหนองบัว เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง พระอธิการวัลลภ โชติโย ...
 
 

คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ

(26/03/2012 17:51) อ่าน 2142 ครั้ง
พระครูสังวรสิริธรรม เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก      ...
 
 

คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว

(10/01/2013 09:28) อ่าน 1975 ครั้ง
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว พระครูเวชคามธรรมานุกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านครัว เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ ...
 


เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม164518
แสดงหน้า207981