เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว
หน่วย อ.ป.ต.

6/07/2012 18:48 เมื่อ 6/07/2012 อ่าน 863
รายนามหน่วยอบรบประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)
เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ภาค ๒

ลำดับที่ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส   สถานที่ตั้ง   จัดตั้งปีพ.ศ.
วัด ตำบล อำเภอ
1 บ้านหมอ พระครูเวชคามธรรมานุกิจ บ้านหมอ บ้านหมอ บ้านหมอ 2521
2 โคกใหญ่ พระครูสิริบุญเขต โคกใหญ่ โคกใหญ่ บ้านหมอ 2519
3 ตลาดน้อย พระปลัดบุญหลง กมฺพุวณฺโณ โคกมะขาม ตลาดน้อย บ้านหมอ 2521
4 สร่างโศก พระอธิการวัลลภ โชติโย ปัญจาภิรมย์ สร่างโศก บ้านหมอ 2521
5 บ้านครัว พระอธิการมานิตย์ มุตฺตจิตฺโต มหาโลก บ้านครัว บ้านหมอ 2521
6 บางโขมด พระสมพร ชาคโร รก. สุนทรเทพมุนี บางโขมด บ้านหมอ 2519
7 ไผ่ขวาง พระครูศุภธรรมคุณ มะขามเรียง ไผ่ขวาง บ้านหมอ 2521
8 หนองบัว พระปลัดกรกต  กิตฺติทินฺโน  หนองบัว หนองบัว บ้านหมอ 2521
9 หรเทพ พระปลัดอัฏฐวัฒน์ อตฺถวฑฺฒโน รก จั่นเสือ หรเทพ บ้านหมอ 2545เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม164532
แสดงหน้า207995