เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม

1/06/2012 22:27 เมื่อ 1/06/2012 อ่าน 1691 | ตอบ 0
ประวัติวัดโคกมะขาม  ตำบลตลาดน้อย  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
      วัดโคกมะขาม  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๗๑  จนปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  ๑๑๖  หมู่ที่๘  ตำบลตลาดน้อย(ทางคณะสงฆ์ขึ้นตำบลตลาดน้อย)  อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี  ตั้งอยู่บนเนื้อที่จำนวน๙ไร่๑งาน๑๐ตารางวา  โฉนดเลขที่๓๕๕๔๗เล่มที่ ๓๕๖ หน้าที่๔๗  โดยมี  นายหยอง    ศรีนุช  และ  นางเจียม  นายใย  นางถมยา   เจริญสุข  ผู้ถวายที่ดินในการสร้างวัดโคกมะขาม และทางวัดโคกมะขามยังได้รับถวายที่ดินอีกจำนน   ๑๑  ไร่ ๑ งาน  ๔๐ ตารางวา (ที่นา ) จาก นายรอด   นางศิริ  สิงห์เถื่อน   โฉนดที่ดินเลขที่๓๓๗๕ เล่มที่ ๓๔ หน้าที่ ๗๕  ต่อมาได้รับการถวายที่ดินอีก ๑ แปลง จากนายประพันธ์ นางฮ๊อดจำนวน ๗ ไร่ ๒ งาน –ตารางวา ( ที่นา ) โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๖๕ เล่มที่ ๓๗ หน้าที่ ๖๙  
         จากหนังสือ
          (การสืบค้นสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลตลาดน้อย  อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี)
      บ้านโคกมะขามหมู่ที่๘ตำบลตลาดน้อย  อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีมีแหล่งวัฒนธรรม  ประกอบด้วย  ๑. วัดโคกมะขาม  ๒.หมู่บ้านโคกจิกล้อม  ๓. หมู่บ้านโคกกระเดื่อง  ๔. หมู่บ้านโคกขวิด  ๕. โคกกระแตง  วัดโคกมะขาม  ตั้งอยู่บ้านโคกมะขาม  หมู่ที่  ๘  ตำบลตลาดน้อย  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  ตามที่พบหลักฐานชุมชนที่เข้ามาอยู่ครั้งแรกเป็นชาวไทยพุทธ   ซึ่งพบหลักฐานตามที่ได้สอบถามคนแก่สมัยนั้นว่าคนในหมู่บ้านว่า”วัดโคกมะขาม ตามตำนานว่าความเป็นมาอย่างไร ก็ได้รับคำตอบว่าเดิมทีเดียววัดโคกมะขามนี้มิใช่ชื่อว่าวัดโคกมะขามเดิมชื่อ ว่า “วัดโคกจิกล้อม “จนมากระทั้งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่ในหมู่บ้านได้ย้ายถิ่นฐานตามกันเข้ามา อยู่ที่แห่งใหม่ทำให้บริเวรหมู่บ้านโคกจิกล้อมมีประชาชนน้อยมากคือเหลือ เพียง ๑-๓ หลัง ดังนั้นหลวงปู่สุ่ม สุทฺธสฺสโร ก็ได้ย้ายวัดเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งใหม่นี้และต่อก็ได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “หมู่บ้านโคกมะขาม “  เพราะว่าที่แห่งนี้มีต้นมะขามมากบางต้นอายุนับ  ๑๐๐-๒๐๐ ปี โดยรอบบริเวรนี้เป็นที่ราบสูงทั้งหมดและน้ำก็ท่วมไม่ถึงจึงได้ชื่อว่า “หมู่บ้านโคกมะขามมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับอำเภอบ้านหมอตามที่ได้เล่ากัน มาว่า  บ้านหมอนี้เคยเป็นที่รักษาโรคภัยใคร่เจ็บครั้งพระพุทธกาลเคยมีหมอชีวกหลาย ท่านได้มาพักอาศัย ณ ที่แห่งนี้เพื่อที่จะได้รักษาโรคให้แก่ชาวบ้านที่เจ็บป่วย จนได้เป็นที่กล่าวขานกันมาว่าอำเภอบ้านหมอเคยเป็นที่รักษาโรคภัยเมื่อครั้ง พระพุทธกาล จึงได้ชื่อว่า  “บ้านหมอ “มาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นหมู่บ้านโคกมะขามที่ได้รับทราบมาเล่าให้ได้รับทราบความเป็นมาของหมู่ บ้านโคกมะขามและเนื่องมาจากทำเลที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มสันดอนซึ่งลาดต่ำลงมา จากที่สูง  ที่เริ่มต้นมาจากอำเภอหนองโดนในสมัยแรกซึ่งเป็นหมู่บ้านกลางทุ่งนาต่อมาได้ ย้ายมาอยู่ที่หมู่ที่ ๘  เป็นบริเวรน้ำท่วมไม่ถึง   อันเป็นความหมายของหมู่บ้านเดิมที่เรียกว่า “บ้านโคกจิกล้อม “     ต่อมาชาวบ้านได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านโดยตัดคำว่า  “จิกล้อม “ออกจึงมีชื่อใหม่ว่า  “บ้านโคกมะขาม “ซึ่งยังคงความหมายไว้
เหมือนเดิมรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดโคกมะขามในวิหารอดีตเจ้าอาวาส

ที่ตั้งวัด วัดโคกมะขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
http://watcokmakham.myreadyweb.com/home
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม164040
แสดงหน้า207486