เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว
หลวงพ่อดำ

5/07/2012 12:07 เมื่อ 5/07/2012 อ่าน 1426
รายละเอียด
สร้างในยุคร่วมสมัยอยุธยาตอนต้น มีอายุ ๘๐๐ กว่าปี โดยผู้สร้างเป็นเชื้อพระวงศ์ เคยประดิษฐานอยู่อยุธยาสมัยเป็นราชธานี มีข้าราชการอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่เชื้อสายจีนได้รับพระราชทาน การอัญเชิญมาด้วยแคร่หาม ไม่มีพาหนะอื่นทั้งรถลาก ม้า หรือช้าง เป็นการเดินทางที่ทุรกันดารผ่านป่าทุ่งนาอย่างยากลำบากมาก เมื่อถึงยังวัดเล็ก ๆ อยู่ในป่าเป็นช่วงเทศกาลจัดงานมหรสพ เดือนหงาย เมื่อถึงลานเล็ก ๆ ของวัด ขณะวางแคร่หามลงมีคณะต้อนรับแต่งชุดขาวสวมชฎาแต่งตัวเหมือนพราหมณ์มานมัสการ อัญเชิญ แล้วจึงนำมาประดิษฐานอยู่เนินเขาทางชันไม่มีบันได มีหินก้อนใหญ่โตมากอยู่ฝั่งขวามือ หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปที่มีประวัติศักดิ์สิทธิ์สามารถผ่านร้อนผ่านหนาวจาก ภัยต่าง ๆ มาหลายสมัย หลวงพ่อดำได้ถูกขุดค้นพบอีกครั้งที่ คูเมือง สมัยนายแสวง ศุภชัย เศาวณานนท์มาเป็นนายอำเภอบ้านหมอ โดยการขุดค้นพบครั้งนั้นได้ขุดค้นพบคู่กัน ๒ องค์ จึงตั้งชื่อว่าหลวงพ่อดำทั้งคู่ตามลักษณะสีดำของรักที่ทารอบองค์ องค์หนึ่งถวายหลวงพ่อสิมมาเจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ จึงประดิษฐานอยู่วัดบ้านหมอ เคยเป็นข่าวถูกตาใจตัดเศียร แล้วจึงสร้างองค์จำลองเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งองค์ ส่วนหลวงพ่อดำองค์นี้ได้ประดิษฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ นายลอย ภมร กำนันตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด ได้เป็นผู้สร้างตู้กระจกขอบไม้มอบให้อำเภอบ้านหมอ โดยนายเสริม อาศัยผล กำนันตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ ได้มอบโต๊ะหมู่สำหรับตั้งหลวงพ่อดำให้อำเภอบ้านหมอ ยังมีพระพุทธรูปที่มีลักษณะคล้ายกันกับหลวงพ่อดำแต่สร้างในยุคก่อนหลวงพ่อดำ คือสมัยสุโขทัย โดยประดิษฐานหรือเก็บไว้ ณ พระที่นั่งเย็นหรือหอเย็นข้างมณฑปพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท ซึ่งปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บพระพุทธรูปในตู้กระจกที่ล้อมรอบ แท่นพระประธานที่สำหรับกราบไหว้บูชา คือ มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ลวดลายต่าง ๆ คล้ายกัน โดยเฉพาะแท่นฐานส่วนล่างที่เชื่อมกับองค์พระที่เป็นศิลปะลวดลายเดียวกัน ผิดกันตรงที่ฐานด้านล่างสุดจะมีห่วงโลหะเชื่อมติดที่ฐาน ๔ มุม และเศียรพระชำรุดหักหายไป ผิวองค์พระบางส่วนลอกล่อนด้วยความเก่าเห็นเนื้อพระภายในที่เป็นเนื้อชินหรือ โลหะผสม แต่ด้านความศักดิ์สิทธิ์นั้นสู้หลวงพ่อดำไม่ได้เลย หลวงพ่อดำได้อยู่คู่กับที่ว่าการอำเภอบ้านหมอมาตลอด ชาวอำเภอบ้านหมอให้เคารพบูชาอย่างสูง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับอำเภอ เมื่อชาวบ้านมีทุกข์ร้อนอันใดก็มาอธิษฐานให้หลวงพ่อดำช่วยและก็สมความ ปรารถนาทุกรายไป ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี ชาวอำเภอบ้านหมอจะนิมนต์หลวงพ่อดำใส่รถยนต์แห่แหนไปรอบ ๆ อำเภอบ้านหมอเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ “หลวงพ่อดำ” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และบ่อยครั้งที่เลขทะเบียนของรถยนต์ที่หลวงพ่อดำประทับจะต้องถูกรางวัลสลาก กินแบ่งเกือบทุกครั้งไป การถวายข้าวพระกับท่านจะได้เฉพาะมีคนมากราบไหว้เมื่องานสำเร็จ จึงควรจัดให้มีคนกราบไหว้ทุกวันพระ อย่างน้อยควรถวายน้ำทุกวัน หรือน้ำและผลไม้ก็ยังดี


ที่ตั้ง

วิหารหลวงพ่อดำ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ
หมู่ที่/หมู่บ้าน ๑๒
ตำบล บ้านหมอ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี
 
 
 


เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม164116
แสดงหน้า207562